top of page

Nieoficjalnie: Niebo dla turystów przyjezdnych otworzy się w kwietniu 2021

Z rezerwą ale także z nadzieją publikuję pierwszy rys wytycznych dla turystyki przyjezdnych opracowany przez Stowrzyszenie Operatorów Turystycznych w Izraelu we współpracy z Ministerstwem Turystyki, które wg. założeń powinny zacząć obowiązywać od kwietnia 2021. Są to na razie nieoficjalne wytyczne, a więc mogą ulec zmianie dlatego odradzam na razie zakup biletów do momentu ich potwierdzenia przez rząd.

1. W związku z dynamicznym procesem szczepień w Izraelu spodziewamy się, że do marca 2021 większość grup ryzyka i populacji będzie już objęta szczepieniem, co pozwoli na zniesienie większości restrykcji dotyczących podróżowania.

2. Przed przylotem do Izraela każdy turysta będzie musiał wypełnić oświadczenie o stanie zdrowia. Będzie ono dostępne na stronie Ministerstwa Zdrowia. Oświadczenie będzie trzeba przekazać na lotnisku przy kontroli imigracyjnej.

3. Wraz z oświadczeniem zdrowia trzeba będzie przedstawić także negatywny test na COVID-19 wykonany nie dłużej niż 72h przed przylotem.

4. W pierwszej fazie otwarcia przylot będzie możliwy tylko z krajów oznaczonych kolorem zielonym.

5. Grupy: Operator wycieczki grupowej do Izraela (grupa to minimum 5 osób) będzie musiał złożyć wniosek na stronie Ministerstwa Turystyki i uzyskać pozwolenie na wjazd. Dodatkowo izraelski operator będzie musiał dostarczyć następujące informacje: a. Nazwy hoteli wg, programu b. Program wycieczki c. Nazwisko przewodnika i kierowcy, którzy bezwzględnie powinni być z grupą aż do zakończenia wycieczki. Niemożliwa jest sytuacja, że przewodnicy czy kierowcy zmieniają się w trakcie wycieczki. d. Dane dotyczące przylotu i wylotu (numer samolotu) e. Lider grupy powinien mieć izraelski numer telefonu, by być w kontakcie bez przeszkód w trakcie trwania całego pobytu.

6. Każdy turysta bezwzględnie powinien mieć wykupione ubezpieczenie, które pokrywa wystąpienie następujących sytuacji: lockdown, konieczność izolacji, hospitalizację jako rezultat Covid-19. Agent po izraelskiej stronie będzie odpowiedzialny za ewentualne koszty, w sytuacji gdy dany turysta nie będzie miał stosownego ubezpieczenia.

7. Grupa będzie w kontakcie „emergency room” w razie potrzeby. (niejasne: być może chodzi o konieczność ewentualnej izolacji).

8. Wszyscy członkowie grupy operowanej przez izraelskiego agenta będą musieli zainstalować aplikację, która będzie rejestrować trasę przemieszczania się każdej osoby, by kontrolować ewentualne źródła infekcji.

9. Grupy podróżujące po Izraelu będą odizolowane od innych grup turystycznych na tyle, na ile jest to możliwe zgodnie z wytycznymi.

10. Nasze wysiłki będą zmierzać do tego, by otrzymać pozwolenie na wjazd turystów bez względu na status państwa, z którego przybywa turysta z zastrzeżeniem, że przedłoży on wymagane dokumenty, o swoim stanie zdrowia i po wykonaniu testu na Covid. Spodziewamy się, że powyższe ustalenia lub ich zmiany będą przedmiotem szerszej debaty i decyzji pod koniec Marca 2021, co ma związek z programem szczepień.

11. Wszystkie powyższe plany nie są oficjalną decyzją rządu Izraela stąd oczekujemy na akceptację ze strony ministrów oraz „Gabinetu Korona”.

12. Państwo Izrael ma szansę stać się pierwszym krajem, w którym szczepienia zostaną przeprowadzone najszybciej względem swojej populacji dlatego spodziewamy się, że dzięki temu będziemy w stanie znieść większość restrykcji i umożliwić turystyce powrót do działalności.

13. Izraelskie Stowarzyszenie Operatorów turystycznych pracuje także nad projektem pozwolenia na wjazd dla osób, które będą mogły przedłożyć certyfikat szczepienia. Jednocześnie pracujemy nad bardziej szczegółowymi wytycznymi dla turystów, które powinny powstać do końca marca 2021.


0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie

Comments


bottom of page